Lokalizacja
MS ZRM i SOR
w rejonie dysponowania
DM11 02 w Słupsku
oraz Dypozytorni Medycznych


MS ZRM
SOR
MS ZRM spoza DM11 02
SOR spoza DM11 02
Dyspozytornie Medyczne