Pogotowie komputerowe Słupsk
A A A
Audyt

Usługa polega na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa Danych Osobowych na zgodność z wymaganiami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Audyt obejmuje ocenę aspektów prawnych, organizacyjno-technicznych i informatycznych ochrony danych.

Zakresem audytu objęte są obszary fizyczne oraz systemy informatyczne, gdzie przetwarzane są dane osobowe w formie zbiorów i dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej.

Ocena spełnienia wymagań prawnych U.O.D.O:

 • Badanie przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych w zbiorach
 • Badanie zakresu i celu przetwarzania danych, poprawności i adekwatności danych w zbiorach i dokumentach oraz czasu ich przechowywania
 • Ocena spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane
 • Badanie poprawności identyfikacji zbiorów danych osobowych i ich ewentualnej rejestracji wewnętrznej
 • Ocena poprawności realizacji procedury przekazywania danych do państwa trzeciego
 • Przegląd umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Ocena poprawności stosowania środków organizacyjnych i informatycznych wymaganych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych:

 • Ocena stosowania zabezpieczeń organizacyjnych
 • Ocena kompletności i aktualności Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania
 • Sprawdzenie poprawności podstawowych dokumentów systemowych: oświadczeń, upoważnień, ewidencji osób dopuszczonych do przetwarzania Danych Osobowych, Szkoleń użytkowników, Monitorowania systemu Ochrony Danych Osobowych

Ocena poprawności stosowania zabezpieczeń fizycznych:

 • obiektów, systemy kontroli dostępu, systemy alarmowe i przeciwpożarowe, zamykanie pomieszczeń i obiektów, zabezpieczenie okien, procedury przeglądów
 • zabezpieczeń nośników, zbiorów papierowych, elektronicznych (sejfy, szafy, archiwa, klimatyzacja pomieszczeń)

Ocena poprawności stosowania zabezpieczeń informatycznych:

 • Ocena poziomu bezpieczeństwa
 • Sprawdzenie kompletności wykazu programów służących do przetwarzania danych osobowych
 • Sprawdzenie struktury pól informacyjnych wraz z powiązaniami
 • Sprawdzenie przepływ danych pomiędzy systemami / zbiorami
 • Sprawdzenie procedury nadawania uprawnień
 • Sprawdzenie procedury uwierzytelniania
 • Sprawdzenie procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa
 • Sprawdzenie procedury zabezpieczania i przechowywania nośników
 • Sprawdzenie systemu informatycznego pod kątem spełnienia obowiązku informacyjnego oraz pozostałych wymagań dot. systemu zawartych w § 7 rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
 • Sprawdzenie procedury zabezpieczeń antywirusowych i antywłamaniowych (antyhackerskich)
 • Sprawdzenie procedury Przeglądów i konserwacji systemów

Wyniki audytu:

Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel audytowanego podmiotu otrzymuje raport końcowy dokumentujący jego przebieg wraz z informacjami o spostrzeżeniach i uchybieniach w odniesieniu do spełnienia wymagań U.O.D.O., stanowiących podstawę do podjęcia przez organizację działań przywracających zgodność z wymaganiami ustawowymi.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd